За нас

ЕС ТРАНС

Над 30 години опит в продажбите, гаранционното и следгаранционното сервизно обслужване на автомобили

ЗА НАС

ЕС ТРАНС ООД е оторизиран дилър на NISSAN от 1993 г. до момента. През периода декември 2003 - септември 2011 фирмата е официален представител на Рено.
От октомври 2011 г. "ЕС ТРАНС" започва работа с марката Great Wall, от 2019 - с JEEP, а от 2020 - и с HYUNDAI.

В ЕС ТРАНС държим на общуването с клиента и неговата удовлетвореност. Динамичната търговска политика и предлагането на привлекателни условия и продукти, постоянното обучение на нашите служители и дългогодишния ни опит са гаранция за добрите резултати от нашата работа.


Управление на качеството. ISO 9001:2015

За да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти, ние следваме утвърдени, добре документирани процеси в нашата работа. За целта разработихме и интегрирахме система за контрол на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015. Това ни помага да постигнем висока ефективност и постоянно да усъвършенстваме качеството на услугите, които предлагаме.

ISO9001

Опазване на околната среда. ISO 14001:2015

Ние сме убедени, че устойчивото развитие се базира на опазване на околната среда и използването на възобновяеми енергийни източници. Ето защо сме сертифицирани по изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015 и стриктно съблюдаваме спазването на всички екологични норми и минималното въздействие върху околната среда.

ISO9001