Инженер автомобилна електроника

Изисквания

* завършено образование по специалност ДВГ или електроника;
* стаж по специалността;
* владеене на английски език на ниво работа със сервизна техническа литература;
* мотивирация за работа в екип.

Ако търсите динамична, интересна и перспективна работа, ако сте готов да се обучавате и развивате, ако сте запознат с електрониката на автомобила - свържете се с нас!


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.